Lávka „Trojzemí“

Návrhová štúdia lávky pre peších na rozmedzí troch krajín.